วันที่ 22 กันยายน 2564 นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดศูนย์รังสีร่วมรักษาและศูนย์ตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ณ อาคารหลวงพ่อแช่ม ชั้น 1 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภายในอาคารดังกล่าวมีการเปิดให้บริการ

  • ตรวจเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิทัล (BI-PLANE DSA)
  • ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
  • สลายนิ่ว (ESWL)
  • เอกซเรย์ทั่วไป

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/r5rm