วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นำโดยนายวิระชัย เสดสม (นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต) นายคงศักดิ์ ศรีนาค (เลขานุการสมาคมฯ) นายธนกฤต พรหมเพ็ชร นายบันลือศักดิ์ อุ่นเมือง (อุปนายกสมาคมฯ) และตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯ มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดจ้างล่ามแปลภาษาให้กับโรงพยาบาลภาคสนาม จังหวัดภูเก็ต จำนวน 45,500 บาท โดยมี พญ.ปิยนาถ สกุลพิพัฒน์ (หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ) คุณศิริจันทร์ ทองร่วง (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) เป็นผู้รับมอบ และคุณสุมนา ภักบุลวัชร (นายกสมาคมมิตรภาพอันดามัน) เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/jnl8