โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

hbo-howto

ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโรคจากการดำน้ำ ( Decompression sickness: DCS)

2021-01-24T15:46:49+07:0024 มกราคม 2021|Categories: เวชศาสตร์ใต้น้ำ|Tags: |

การจำแนกประเภทผู้ป่วย งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ

2021-01-24T15:47:55+07:0024 มกราคม 2021|Categories: เวชศาสตร์ใต้น้ำ|Tags: |

ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโรคจากการดำน้ำและสงสัยว่าเป็น Decompression Illness

2021-01-24T15:39:03+07:0024 มกราคม 2021|Categories: เวชศาสตร์ใต้น้ำ|Tags: |

แนวทางการปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคจากการดำน้ำและการส่งต่อ

2021-01-24T15:31:26+07:0024 มกราคม 2021|Categories: เวชศาสตร์ใต้น้ำ|Tags: |

Go to Top