โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

hbo-howto

Home>Tag: hbo-howto

การรักษาภาวะประสาทหูเสื่อมเฉียบพลัน (Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss : ISSNHL)

2021-01-26T15:12:23+07:0026 มกราคม 2021|เวชศาสตร์ใต้น้ำ|

กระดูกและเนื้อเยื่อตายจากรังสีรักษา osteoradionecrosis : ORN

2021-01-26T15:10:48+07:0026 มกราคม 2021|เวชศาสตร์ใต้น้ำ|

ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโรคจากการดำน้ำ ( Decompression sickness: DCS)

2021-01-24T15:46:49+07:0024 มกราคม 2021|เวชศาสตร์ใต้น้ำ|

การจำแนกประเภทผู้ป่วย งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ

2021-01-24T15:47:55+07:0024 มกราคม 2021|เวชศาสตร์ใต้น้ำ|

ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโรคจากการดำน้ำและสงสัยว่าเป็น Decompression Illness

2021-01-24T15:39:03+07:0024 มกราคม 2021|เวชศาสตร์ใต้น้ำ|

แนวทางการปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคจากการดำน้ำและการส่งต่อ

2021-01-24T15:31:26+07:0024 มกราคม 2021|เวชศาสตร์ใต้น้ำ|

Go to Top