ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อแผ่นทดสอบแอนติบอดีและทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด (Anti-Human Globulin Polyspecific) ในผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 23 ธันวาคม 2021 เวลา 09:20:33

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/r9il