เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าสองระดับพร้อมเครื่องทำความชื้น จำนวน 2 เครื่อง

ปรับปรุงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09:33:05

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/85di