เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าสองระดับพร้อมเครื่องทำความชื้น จำนวน 2 เครื่อง