ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ eb๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ปรับปรุงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09:31:28

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/9ybm