ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-๒ (Real-time reverse transcription PCR) จำนวน ๖,๔๓๒ เทสต์ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 16 มีนาคม 2023 เวลา 10:26:39

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ukz