ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ วัสดุบริโภค ๒ หมวด(ข้าวสารและไข่) และหมวดเนื้อสัตว์(ปลา)

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 10:18:07