ตามที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าแรงสูง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 งาน นั้น

เอกสารแนบ