ตามที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าแรงสูง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 งาน นั้น

เอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 02:21:14