ประกาศจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ตามที่ได้มีประกาศ จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/un0o