ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายนำเลือด (Blood Extracorporeal set) พร้อมตัวกรองเลือดประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

รายละเอียดตามเอกสารแนบ