ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดตรวจหาภาวะพร่องเอนไซม์ G๖PD เชิงคุณภาพ (G๖PD Rapid Test Kit ๒๕ Test/Box) จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/z9qk