ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดน้ำยาตรวจชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (Hb Typing) จำนวน ๒,๐๐๐ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ปรับปรุงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2021 เวลา 02:50:03

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2wqo