ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CRP, hsCRP วิธี Immunochromatography sandwich assay จำนวน ๕,๐๐๐ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารเเนบ