ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CRP, hsCRP วิธี Immunochromatography sandwich assay จำนวน ๕,๐๐๐ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

ปรับปรุงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2021 เวลา 02:48:32

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/eect