ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายนำเลือด (Blood Extracoreal set) พร้อมตัวกรองเลือดประสิทธิภาพสูง จำนวน ๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)เลขที่ eb๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น รายละเอียดตามประกาศ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xswh