ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๖๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

 

ปรับปรุงเมื่อ 07 เมษายน 2024 เวลา 01:12:53

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/68je