ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 14 กันยายน 2022 เวลา 09:52:21

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/axj3