ศูนย์หัวใจอันดามันจัดงานประชุมวิชาการ Andaman Cardiovascular Thoracic Forum 2022 ในวันที่ 24 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 ตึกคุณพุ่ม เวลา 8.45-16.00 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่

ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfVgXvz0GsDs00ScnEcq82V7QfkFBH2vPT6WRnNl9KCmYESg/viewform

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/hbg0