ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อชุดข้อสะโพกเทียมชนิด ๒ ชั้น แบบไม่ใช้สารยึดกระดูก (Bipolar Cementless) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 29 เมษายน 2022 เวลา 10:44:08

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/tqc7