ผู้รับบริการที่มีประกันชีวิต แบบมีค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก(OPD) ใช้สิทธิได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ติดต่อ: ศูนย์บริการลูกค้านานาชาติและประกันชีวิต
(หน้าห้องยื่นบัตร) โทร 0-7636-1214
เวลาทำการ 08.30 – 20.00 น.
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/q5m6