ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก (Thoracic) และส่วนเอว (Lumbar) ชนิดเปิดแผลผ่าตัดทางด้านหลัง (Posterior Approach) จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/wgdl