ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดซื้อน้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาบอเนต (Dialysis Solution with Bicarbonate) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-Bidding) eb๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/tryj