จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ หอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม ชั้น 4 อาคารบ้านคุณพุ่ม จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09:29:48

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/mpll