ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลอดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 165 รายการ ที่หมดความจำเป็นใช้งาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังนี้

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/8js