โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19  Walk-in ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

ประจำเดือน ธันวาคม 2565  อาคารหลวงพ่อแช่มชั้น ที่ 1

  • เข็ม 1,2,3.4,5      อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • เข็ม 1,2,3 อายุ 5-17 ปี (เข็ม 3 ระยะห่าง 3เดือน)
  • เข็ม 1 , เข็ม 2 อายุ 6 เดือน – 4 ปี 

เวลาให้บริการ

  • PZ ผู้ใหญ่ 12 ปีขึ้นไป เวลา 08.30-11.30 น. (เช้า)
  • PZ เด็กโต 5-11 ปี เวลา 13.00-15.30 น. (บ่าย)
  • PZ เด็ก 6 เดือน-4 ปี เวลา 13.00-15.30 น. (บ่าย)
    ** ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB เวลา 13.00-15.30 น. (บ่าย)

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • บัตรประจำตัวประชาชน/สูติบัตร
  • Passport/ใบอนุญาตทำงาน(ต่างชาติ

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/8nmj

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/8nmj