วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คุณธนาทิพย์ เคียนโพธิ์ธีระมาตร์ บริจาคเงินจำนวน 1,108,360 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล และเพื่ออุทิศให้คุณพ่อธีระ เคียนโพธิ์ธีระมาตร์ โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต,พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และ พญ.ปลื้มจิตร ตั่นกี่ อายุรแพทย์โรคไต ร่วมกันรับมอบ ณ หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/z2fi

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/z2fi