ศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา – Special Medical Clinic – SMC