แรงงานต่างด้าว ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 นายจ้างติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ มูลนิธิศุภนิมิต
☎️ 076-361234 ต่อ 6900 หรือ 086-9411242
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/jqkh