วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 คุณสมเกียรติ งานทวี บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 3เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดยนายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rjya