โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำเดือนตุลาคม 2565 แบบ Walk in ณ อาคารหลงพ่อแช่ม ชั้น 1

ช่วงอายุและครั้งที่ให้บริการ

 • เข็มที่ 1 – 5 สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป
 • เข็มที่ 1 – 3 สำหรับอายุ 5-17 ปี
 • เข็มที่ 3  ระยะห่าง 3 เดือน

วัคซีนที่ให้บริการ

 • PZ ผู้ใหญ่ 12 ปีขึ้นไป เวลา 09.30 – 11.00น.
 • PZ เด็ก 5-11 ปี เวลา 13.00 – 15.00น.
 • LAAB เวลา 13.00 – 15.00น.

ข้อควรทราบ

 1. ท่านควรฉีดวัคซีนโควิด19 ก่อนเดินทางหรือก่อนทำงาน 14 วัน
 2. หลังงจากฉีดวัดซีนโควิด19 5 วัน ท่านสามารถ ขอรับใบรับรองการฉีดวัคซีน ได้ที่ อาคารมะออกกานี ชั้นที่ 1
 3. หลังจากฉีดวัคซันโควิด19 5 วัน ท่านสามารถดาวน์โหลดใบรับรองการฉีดวัคซีน ได้ที่ แอพพลิเคชั่น หรือ ไลน์แอด “หมอพร้อม”

English:

Vachira Phuket Hospital provides COVID-19 vaccination service with walk-in in October 2022 at Long Por Cham Building, 1st Floor.

Age Range and Dose

Needles 1 – 5 for ages 15 and over.
Needles 1 – 3 for ages 5-17
3rd dose, 3 months apart

Available vaccines

PZ Adults 12 years and over from 09.30 – 11.00
PZ Children 5-11 years time 13.00 – 15.00
LAAB time 13.00 – 15.00

Remark:

 1. You should get the Covid’s vaccine 14 days prior to departure or before starting work.
 2. 5 days after getting the vaccine, you can obtain the certificate at Mahoghani building on the 1st floor.
 3. 5 days after getting the vaccine, you can obtain the certificate at Application or Line@ “Morprom.

 

https://www.vachiraphuket.go.th/links/je21

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/je21