โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดโครงการอบรม วันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2565 (World Hospice and Palliative Care Day 2022)
 
6 ต.ค. 2565 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม วันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2565 (World Hospice and Palliative Care Day 2022)  โดยมีพว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 ต.ค. 2565 เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง สนับสนุนการพัฒนาบริการสุขภาพด้วย Hospice และเพิ่มการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี แม้ในช่วงสุดท้ายของชีวิต และในปีนี้มีการรณรงค์ ภายใต้แนวคิด “Healing Hearts & Communities” โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สุขใจที่ได้ให้ ภูมิใจที่ได้ทำ” ต่อด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “อยู่ดีมีความสุขในระยะสุดท้ายด้วยกัญชาทางการแพทย์” โดย พญ.บุษยา สันติศานติ์ (หัวหน้าศูนย์ใจรักษ์ รพ.วชิระภูเก็ต) และการเสวนาเรื่อง “ประสบการณ์อยู่ดีและตายดี” โดยวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์และแรงบันดาลใจ คุณอรุณชัย นิติสุพรรัตน์ คุณพชรวรรณ รุ่งแสงอโณทัย และคุณบังอร จิรายุส ประธานชมรมจิตอาสา จิตสงบ ใจสว่าง ภาคบ่ายมีกิจกรรมการทำ Workshop หัวข้อ การวางแผนการดูแลล่วงหน้าและพินัยกรรมชีวิต โดยกลุ่ม Peaceful Death ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดอันดามัน และประชาชนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต
 
ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/gjtn