วันที่ 28 เมษายน 2565 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม Newborn Day ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต