โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ชอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564  วันที่ 23 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ Webex

https://isystem360companylimited.my.webex.com/isystem360companylimited.my/j.php?MTID=m801a804229158cff3f32d4dc97c80ef5
Thursday, Sep 23, 2021 8:00 am | 9 hours | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Meeting number: 2555 215 6638
Password: 3qKJv6w7ikq (37558697 from phones and video systems)
QR Code สำหรับเข้าร่วมประชุม หรือคลิก https://qrgo.page.link/7452i

ปรับปรุงเมื่อ 23 กันยายน 2021 เวลา 09:40:45

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/eouf