ศูนย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.วชิระภูเก็ต เปิดให้บริการตรวจประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวในรอบปี 2564

#เอกสารประกอบการตรวจ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
 2. กรณีเป็นบริษัท ให้ใช้หนังสือรับรองบริษัท
 3. สำเนาพาสปอร์ตหน้าที่มีรูปถ่าย
 4. สำเนาหน้าวีซ่า
 5. สำเนาใบอนุญาตทำงานหรือสำเนาบัตรชมพู
 6. สำเนาบัตรโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 7. กรณีต่างด้าว มติ 29
  -สำเนาแบบบัญชีนายชื่อ (Name list)
  -สำเนาแบบแจ้งข้อมูลคนต่างด้าว
  -ผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR (ผลใช้ได้7วัน)
 8. กรณีต่างด้าวกลุ่มประมง ใช้ผลตรวจโควิด-19 แบบ ATK (ผลใช้ได้3วัน)

#สำหรับพ่อแม่ที่ตรวจสุขภาพแล้ว ต้องการซื้อประกันสุขภาพให้ลูก

 1. สำเนาใบสูติบัตร
 2. ใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลเท่านั้น)
 3. สำเนาเอกสารนายจ้างของแม่
  – กรณีบุคคล ใช้สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านนายจ้าง
  – กรณีบริษัท ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนาพาสปอร์ตพ่อและแม่
 5. สำเนาหน้าวีซ่า และใบอนุญาตทำงานที่ต่ออายุแล้ว
 6. สำเนาบัตรโรงพยาบาล และบัตรชมพูของพ่อและแม่

ติดต่อได้ที่ อาคารศุภนิมิตร (เกาะสิเหร่) ในวันและเวลาราชการ
3/59 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร. 076-361234 ต่อ 6900

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zy8k