โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
วันที่ 24 มีนาคม 2567
เวลา 15.00 – 18.00 น.
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา (ลานมังกร) สำหรับประชาชนที่พักอาศัยในจังหวัดภูเก็ต หรือ
ประกอบอาชีพให้บริการนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (ทั้งคนไทยและต่างชาติ)
อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ( ที่ยังไม่เคยฉีด หรือ ฉีดมาเกิน 1 ปีขึ้น

สิ่งที่ต้องนำมา

  • บัตรประชาชน
  • PASSPORT

 ลงทะเบียนจองล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.วชิระภูเก็ต
076-361234 ต่อ 6607/6608/6609
LINE @xld8270w

 


Vachira Phuket Hospital Vaccination service for 4 types  of influenza
March 24, 2024 on 3:00 p.m. – 6:00 p.m.
At the 72nd Anniversary Chaloem Phrakiat Park (Dragon Plaza) for people residing in Phuket or
Working as a service provider to tourists in Phuket Province. (both Thai people and foreigners)
Age from 6 months and up (who have never had an injection or have had an injection for more than 1 year)

Documents require:

  • ID card
  • PASSPORT

Register to reserve in advance.

More information
Social Medicine Group Vachira Phuket Hospital
+6676-361234 ext. 6607/6608/6609
LINE @xld8270w

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/dnf