วันที่ 17 ธันวาคม 2564 บริษัท หาดทิพย์ จํากัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต มอบเงินสวัสดิการให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มูลค่า 30,000บาท ในโครงการ “กองทุนพนักงานเปลดีเด่น” ประจำปี 2564 รับมอบโดยนายแพทย์เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/o058