วันที่ 17 ธันวาคม 2564 คุณเยาวลักษณ์ นิศากร เสงี่ยมกุล และครอบครัว มอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนในสมอง(Cerebral and Somatic Oximentry System INVOS 7100) ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดย นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/y2ul