ทางเลือกสำหรับคนที่มีผลตรวจ ATK บวก หรือ RT-PCR บวก  และมีสิทธิการรักษาดังนี้

 • สิทธิบัตรประกันสุขภาพ
 • สิทธิประกันสังคมวชิระภูเก็ต
 • สิทธิเบิกได้จ่ายตรง

*ให้ท่านประเมินอาการตนเอง และใช้บริการในช่องทางดังต่อไปนี้

1.กลุ่มอาการน้อย หรือไม่มีอาการ ไม่มีโรคประจำตัว อายุน้อยกว่า 60 ปี

1.1 ลงทะเบียนในระบบ Home isolation คลิกลิงค์ https://bit.ly/3LPHKFU

1.2 กรณีลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ ให้มารับบัตรคิว เจอ จ่ายยา และใบรับรองแพทย์ที่คลินิกอุ่นใจ ( 200 คิว/ วัน)

 1. กลุ่มที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพ

กลุ่มผู้ป่วย 607 ,อายุมากกว่า 60 ปี , เด็กเล็ก ,มีโรคประจำตัว , มีไข้ ไอมาก เจ็บคอ เริ่มเหนื่อย

2.1 ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ ภูเก็ตต้องชนะ เลือกหัวข้อ “ลงทะเบียนตรวจที่ คลินิก ARI รพ.วชิระ และคลินิกอุ่นใจ” ตามเวลา คิว 100 คน/ วัน หรือ คลิกลิงค์ https://bit.ly/34XCShc

2.2 กรณีลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ ให้มารับบัตรคิวที่อุ่นใจ ( 200 คิว/ วัน)

 1. กลุ่มคิวด่วน สำหรับ คลินิก ARI รพ.วชิระ และคลินิกอุ่นใจ

คิวด่วน ช่อง 1 สำหรับอาการต่อไปนี้

  • อายุมากกว่า 75 ปี
  • พิการ หรือ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  • ป่วยจิตเวชรุนแรง
  • ไข้สูง BT >= 39 RR > 25/min 02sat <= 95%
  • มีโรคประจำตัวที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ได้รับยากดภูมิ, HiV ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและ CD4 < 200 หรือโรคประจำตัวอื่นที่คุมไม่ได้ ตามดุลยพินิจแพทย์
  • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 36 สัปดาห์
  • เด็กอายุน้อยกว่าหกเดือน หรือไข้สูง มีอาการชักมาก่อน หรือไม่ดูดนม หรือซึม หรือเหนื่อย
 1. กลุ่มคิวฉุกเฉิน สำหรับอาการต่อไปนี้
 • อาการช็อค เหนื่อยมาก เขียว ชัก โทรด่วน 1669 หรือติดต่อห้องฉุกเฉิน รพ.วชิระภูเก็ต หรือ รพ. ใกล้บ้าน

สำหรับเเรงงานต่างด้าว สิทธิวชิระภูเก็ต

 1. ไม่มีอาการ หรืออาการน้อย รับบัตรคิว เจอ จ่ายยา ใบรับรองแพทย์ ที่คลินิกอุ่นใจ
 2. คิวกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพ

ผู้ป่วย 607 เด็กเล็ก อายุมากกว่า 60 ปี มีโรคประจำตัว มีอาการไข้ เจ็บคอ ไอมาก รับบัตรคิวกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพ ที่คลินิกอุ่นใจ

*** ผู้ที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไม่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงทางสุขภาพสูง ให้ทำ ATK เอง ถ้าผลบวก ลงทะเบียน รับยาและ/หรือใบรับรองแพทย์ทาง https://bit.ly/3LPHKFU ถ้าผลลบ อาการเล็กน้อยให้พักดูแลตัวเองที่บ้าน ทำ ATK ซ้ำทุก 2 วันหรือจนไม่มีอาการ เพื่อหลีกเลี่ยงการพบผู้ติดเชื้อที่รพ. 

ผู้ที่ต้องการตรวจที่ ARI clinic

 1. ยกเลิกคิวที่ผู้มารับบริการจัดกันเอง
 2. ให้ผู้รับบริการจองคิวผ่าน “ภูเก็ตต้องชนะ” https://bit.ly/3v8N8hg นำ sms มาแสดงที่ห้องบัตรตามวันและเวลานัด

 1. ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านและมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้ทำ ATK เอง ถ้าผลบวก ลงทะเบียน รับยาและ/หรือใบรับรองแพทย์ทาง https://bit.ly/3LPHKFU ถ้าผลลบ อาการเล็กน้อยให้พักดูแลตัวเองที่บ้าน ทำ ATK ซ้ำทุก 2 วันหรือจนไม่มีอาการ เพื่อหลีกเลี่ยงการพบผู้ติดเชื้อที่รพ.
 2. เปิดช่องทางด่วนไม่ต้องรับบัตรคิว สำหรับผู้ที่
 • ไข้มากกว่า 39 องศา
 • ออกซิเจนน้อยกว่า 96 %
 • อายุมากกว่า 75 ปี
 • พิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 1. เปิดคิววันละ 200 สำหรับกลุ่มเสี่ยง
 • – เด็ก อายุ < 6 ปี
 • – อายุ > 65 ปี
 • – ไข้ ไอมาก เหนื่อย
 • – มีโรคประจำตัว
  • โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพองที่ใช้ยาพ่นทุกวัน
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคไตวายเรื้อรัง
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคอ้วน BMI >35
  • โรคมะเร็ง
  • โรคเบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้ำตาลก่อนอาหาร >200 หรือน้ำตาลสะสม > 9
  • ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • หญิงตั้งครรภ์

** ผู้ที่ลงทะเบียน HI online ไม่ผ่านให้แสดงหน้าจอโทรศัพท์ที่ห้องบัตร

 1. ผู้ที่มี ATK บวก อายุมากกว่า 14 ปีต้องการรับยาฟาวิพิราเวียร์และใบรับรองแพทย์สำหรับลา ติดต่อที่รพสต.ใกล้บ้าน หรือ ช่อง 11 คลินิกอุ่นใจ เวลา 13.00-16.30 น. โดยลงทะเบียนรับยาทาง “ภูเก็ตต้องชนะ” https://bit.ly/3v8N8hg

ปรับปรุงเมื่อ 04 มีนาคม 2022 เวลา 11:16:41

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/wfbx