ผู้ที่ต้องการตรวจที่ ARI clinic

 1. ยกเลิกคิวที่ผู้มารับบริการจัดกันเอง
 2. ให้ผู้รับบริการจองคิวผ่าน “ภูเก็ตต้องชนะ” https://bit.ly/3v8N8hg นำ sms มาแสดงที่ห้องบัตรตามวันและเวลานัด
 3. ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านและมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้ทำ ATK เอง ถ้าผลบวก ลงทะเบียน รับยาและ/หรือใบรับรองแพทย์ทาง https://bit.ly/3LPHKFU ถ้าผลลบ อาการเล็กน้อยให้พักดูแลตัวเองที่บ้าน ทำ ATK ซ้ำทุก 2 วันหรือจนไม่มีอาการ เพื่อหลีกเลี่ยงการพบผู้ติดเชื้อที่รพ.
 4. เปิดช่องทางด่วนไม่ต้องรับบัตรคิว สำหรับผู้ที่
 • ไข้มากกว่า 39 องศา
 • ออกซิเจนน้อยกว่า 96 %
 • อายุมากกว่า 75 ปี
 • พิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 1. เปิดคิววันละ 200 สำหรับกลุ่มเสี่ยง
 • – เด็ก อายุ < 6 ปี
 • – อายุ > 65 ปี
 • – ไข้ ไอมาก เหนื่อย
 • – มีโรคประจำตัว
  • โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพองที่ใช้ยาพ่นทุกวัน
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคไตวายเรื้อรัง
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคอ้วน BMI >35
  • โรคมะเร็ง
  • โรคเบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้ำตาลก่อนอาหาร >200 หรือน้ำตาลสะสม > 9
  • ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • หญิงตั้งครรภ์

** ผู้ที่ลงทะเบียน HI online ไม่ผ่านให้แสดงหน้าจอโทรศัพท์ที่ห้องบัตร

 1. ผู้ที่มี ATK บวก อายุมากกว่า 14 ปีต้องการรับยาฟาวิพิราเวียร์และใบรับรองแพทย์สำหรับลา ติดต่อที่รพสต.ใกล้บ้าน หรือ ช่อง 11 คลินิกอุ่นใจ เวลา 13.00-16.30 น. โดยลงทะเบียนรับยาทาง “ภูเก็ตต้องชนะ” https://bit.ly/3v8N8hg

Credit FB Busaya Santisant

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/bclg