บรรยากาศการเปิด รพ.สนามที่ มอ.ภูเก็ต..วันแรก (เพื่อรับคนไข้โควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564)

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/777d