For privacy reasons Facebook needs your permission to be loaded. For more details, please see our นโยบายเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต.
I Accept

บรรยากาศการเปิด รพ.สนามที่ มอ.ภูเก็ต..วันแรก (เพื่อรับคนไข้โควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564)

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต