📣สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 11 เมษายน 2564 (ระลอกเมษายน)
.
📌ข้อมูลผู้ติดเชื้อระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 11 เมษายน 2564
.
📣ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันที่ 11 เมษายน 2564
ยอดรอบ 06.00 น.: 8 ราย
ยอดรอบ 18.00 น.: – ราย
รวมยอดประจำวัน: 8 ราย
📣ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม: 58 ราย
📣รักษาตัวในโรงพยาบาล: 58 ราย
.
📌ข้อมูล ณ เวลา 06:00 น. วันที่ 11 เมษายน 2564
 
ที่มา: https://www.facebook.com/83ssj
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qsgr