05 มกราคม 2564 ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี มอบเงินบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 360,500 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยจากไวรัส covid-19 รับมอบโดย นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต และ ทพญ.ปทมา ตันโชติกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2khs