ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb09/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 01:53:35

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/v29h