ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 Lot ที่ 2 ***เฉพาะบุคคลที่อาศัยในอำเภอเมืองภูเก็ต เท่านั้น***
สำหรับบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 โรค โดยมีอายุระหว่าง 18-59 ปี ดังต่อไปนี้
  1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด
  2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
  3. รคไตเรื้อรัง อยู่ระยะที่ 5 ขึ้นไป
  4. โรคหลอดเลือดสมอง
  5. โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด ภูมิคุ้มกันบำบัด
  6. โรคเบาหวาน
  7. โรคอ้วน น้ำหนัก > 100 กก. หรือ BMI > 35kg./m2

 

***วัคซีนที่ได้รับ Lot นี้เป็นของ บริษัท SINOVAC ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์
***วันที่ให้บริการสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ คือวันที่ 3 และ 4 เมษายน 2564 เวลา 8.30-11.00 น. ,13.00-15.00 น.และ 17.00-19.00 น.

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทร. 076-361234 ต่อ 6608

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/1gnc