ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายปีงบประมาณ ทำหน้าที่ผู้สนับสนุนงานวิจัย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดูประกาศรับสมัคร

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/8gem