รับคนภูเก็ตกลับบ้าน #โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/whpt