วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านภูเก็ตและอันดามัน บริจาค เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ , เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดย นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ แพทย์หญิงวิทิตา แจ้งเอี่ยม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ottf