ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/9qxo