วันที่ 11 สิงหาคม 2564 คุณซิษณุพงศ์ ว่องไวทวีวงศ์ และครอบครัวว่องไวทวีวงศ์ บริจาคเงิน 150,000บาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดยยนายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต