#ขอเชิญร่วมบริจาค “ 77 บาท เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ” ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ด้วยระบบโซลาร์เซลล์
พลังงานสะอาดเพื่อ…คุณภาพชีวิตที่ดี Clean Energy For Life
โรงพยาบาลป่าตอง เป็นหนึ่งใน 77 โรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้
“ เป้าหมาย 4,000,000 บาท ต่อหนึ่งโรงพยาบาล ”
🔘 ชื่อบัญชี บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลป่าตอง
#เลขบัญชี 837-0-23923-4 ธนาคารกรุงไทย
✅ สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ที่ฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลป่าตอง
📞 ติดต่อ คุณศุภรัตน์ โยชุม โทร. 086-9620591
ที่มา : โรงพยาบาลป่าตอง https://www.facebook.com/patong.patong.355
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rq8q